Zoeken

Het Europees zonne-initiatief loopt goed

In februari 2021 hebben SolarPower Europe en EIT InnoEnergy, met steun van de Europese Commissie, een nieuw Europees zonne-initiatief (ESI) gelanceerd. Het doel zou zijn de ontwikkeling van 20 GW aan productiecapaciteit in Europa voor fotovoltaïsche technologieën tegen 2025 te vergemakkelijken, 40 miljard euro aan bbp per jaar vrij te maken en 400 000 nieuwe banen te creëren.Sinds het begin van het initiatief heeft het ESI steun verleend aan verschillende fabricageprojecten op het hele continent. Volgens SolarPower Europe begeleidt het Business Investment Platform een aantal projecten die in aanmerking komen voor investeringssteun.

Het platform voor de industrie, de Solar Manufacturing Accelerator, heeft besprekingen met verschillende delen van de industrie georganiseerd en de dialoog tussen de belanghebbenden bevorderd.


Het initiatief wordt opgemerkt: verschillende geselecteerde projecten hebben al positief nieuws opgeleverd. Een voorbeeld hiervan is de ingebruikneming van twee productievestigingen in Oost-Duitsland, door Meyer Burger, met een jaarlijkse capaciteit van 0,4 GW zonnecellen en 0,4 GW zonnemodules.

Een ander voorbeeld is te vinden in Duitsland, dat van Oxford PV, dat een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken toegezegd heeft gekregen van 8,8 miljoen euro voor een Duitse fabriek in 2022.

Een andere onderneming, NexWafe, heeft haar kapitaal met 10 miljoen euro verhoogd om meer wafers te kunnen produceren.

In mei werd het Europees zonne-initiatief verwelkomd en gesteund door de Europese Unie.


De Europese Commissie heeft fotovoltaïsche zonne-energietechnologie, samen met andere hernieuwbare technologieën, uitgeroepen tot een van de 14 belangrijkste industriële ecosystemen voor de Unie, waarmee zij de marktkansen en het strategische belang van de totstandbrenging van een sterke industrie in de EU onderstreept.De toekomst tot 2025

"De indrukwekkende groei van de Europese zon-PV-markt in 2020 heeft de veerkracht en kracht van zonne-energie in het licht van de COVID-19-pandemie aangetoond, waardoor belangrijke vooruitzichten voor Europese zonne-PV-producenten worden geopend en zonne-PV-technologieën als strategisch voor de EU-economie worden gepositioneerd," merken de ambtenaren op hun website op.


"Tegelijkertijd hebben Europese bedrijven en onderzoekscentra hun wereldwijde innovatievoorsprong aangetoond door toonaangevende cel- en moduletechnologieën met hoog rendement te ontwikkelen en door zonne-energietoepassingen in gebouwen, water en landbouwgrond toekomstbestendig te maken", zo voegen zij eraan toe.

ESI wil tegen 2025 20 GW aan productiecapaciteit voor fotovoltaïsche zonne-energietechnologieën in Europa helpen ontwikkelen, jaarlijks ¤40 miljard aan bbp vrijmaken en 400.000 nieuwe banen creëren.

Met deze uitgangspunten en de verankering ervan in de door de Europese Commissie gepresenteerde industriële strategie beoogt het ESI bij te dragen tot de ontwikkeling van een productiecapaciteit van 20 GW aan fotovoltaïsche zonne-energietechnologieën in Europa tegen 2025, een BBP van 40 miljard euro per jaar vrij te maken en 400.000 nieuwe directe en indirecte banen te creëren in de gehele fotovoltaïsche waardeketen.


oorspronkelijk verhaal hier


9 weergaven0 opmerkingen