Zoeken

Studie van de besparingen met een PV-installatie met eigen verbruik.

De natuurkundige Mariano Sidrach de Cardona, professor aan de Universiteit van Malaga en vice-voorzitter van de Stichting voor Duurzame Energie, heeft de mogelijke besparingen op de elektriciteitsrekening in Malaga bestudeerd. In dit artikel hebben we de resultaten.


Fotovoltaïsche systemen stellen de consument in staat zelf een deel van zijn verbruik op te wekken. Het is daarom belangrijk te weten hoe deze systemen werken en welke opties er zijn. In deze studie worden ECHTE gevallen gevisualiseerd om de consument te helpen in de toekomst de juiste beslissingen te nemen. De evaluatie is gebaseerd op een systeem dat in Malaga in gebruik is, en is gebaseerd op echte gegevens over productie, verbruik en energie die met het elektriciteitsnet wordt uitgewisseld. Alle gegevens zijn van 2020 en 2021.


In de studie wordt gekeken naar de energieprestatie van de fotovoltaïsche installatie en de invloed daarvan op de elektriciteitsrekening. Daartoe is een simulatie uitgevoerd waarbij de kosten van de rekeningen van een jaar in een huis zonder fotovoltaïsche installatie zijn vergeleken met de werkelijke waarde van de rekening van een huis met een installatie in werking. Ook is geanalyseerd wat het effect is van de nieuwe elektriciteitstarieven en of het inbouwen van een opslagsysteem een significante invloed heeft op de besparingen.


De volgende tabel geeft de energiebalans van de installatie weer.

Tabel 1: Gemiddelde energiebalans per dag per maand


Het gemiddelde dagverbruik is 12,8 kWh met piekwaarden in januari voor verwarming en augustus voor airconditioning. Zoals men kan zien, produceert het PV-systeem gedurende het geanalyseerde jaar ongeveer de energie die nodig is voor het verbruik van het huis, waardoor het een nul-emissiehuis is. Gemiddeld werd 54% van de geproduceerde energie direct gebruikt (eigen verbruik), wat neerkomt op een zelfvoorzieningsgraad van 47%. Een belangrijk feit is dat de zelfverbruikswaarden worden geoptimaliseerd door het feit dat in de praktijk een gebruiker zich (in de loop der jaren) aanpast om het grootste deel van de energie te verbruiken in de centrale uren van de dag, waardoor hogere percentages zelfverbruik worden bereikt.


De PV-productie is in de winter lager dan in de zomer, zodat er altijd energie van het net wordt gekocht, en ook aan het net wordt teruggeleverd. (zie figuren 2 en 3)


Figuur 1. Maandelijkse gemiddelde dagelijkse waarden van de fotovoltaïsche productie en het huishoudelijk verbruik

Figuur 2: Maandelijkse waarden van zelfconsumptie en zelfvoorziening


Wat is de invloed van het PV-systeem op de elektriciteitsrekening?

Nu we de energieprestaties van het systeem kennen, willen we vooral weten wat de werkelijke besparingen zijn die we hebben bereikt. Hiervoor zullen we verschillende veronderstellingen gebruiken, steeds met een energiebalans per uur. De in aanmerking genomen BTW is 21%, een elektriciteitsbelasting van 0,051127% en een maandelijkse meterhuur van 0,80€.


De woning heeft het volgende "me cambio" tarief gecontracteerd bij Gestornova:

- Gecontracteerd vermogen: 4,4 kW

- Energieprijs: 0,1255 kWh

- Stroomprijs: 0,1152 €/kW per dag


  • Scenario 1: Huis zonder PV-installatie.

Jaarlijkse kosten: 993€, waarvan 59% energiekosten, 19% stroomkosten en de rest belastingen.


  • Scenario 2: Huis met PV-installatie, met de bovenstaande voorwaarden, zonder compenserende overschotten.

Dit is hetzelfde als een systeem met nullozing, want zodra u het financiert, maakt het niet uit of u de energie niet produceert of dat deze niet van u wordt afgenomen.


Jaarlijkse kosten: 646,8€, waarvan 49% is betaald voor de energie en 29% voor de stroom. Dit systeem is erin geslaagd in één jaar 344,2€ te besparen, wat 34,6% van de totale rekening is. In deze veronderstelling valt het gewicht van de rekening meer op de stroom.


  • Scenario 3: Huis met PV-installatie, met de bovenstaande voorwaarden, maar met een overschotcompensatie.

Jaarlijkse kosten: 535,8€, waarvan 42% van de rekening te wijten is aan het energieverbruik en 35% aan de stroomtermijn. Met dit systeem is het gelukt een jaarlijkse besparing van 457,3€ te realiseren, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 46%.  • Scenario 4: We hebben gesimuleerd wat er zou zijn gebeurd met de nieuwe elektriciteitstarieven.

We gaan terug naar de kosten van de rekening zonder PV-installatie met de nieuwe tarieven.


Gesternova Easy Tarief.

Vermogen:

- Piek: 0,089514 €/kW dag

- Dal: 0,009382 €/kW dag

Energie: Vaste prijs 24 uur: 0,182294 €/kWh


Jaarlijkse kosten: 1137,2€. Nu is het percentage energie 71% van de rekening en slechts 7% van het vermogen. Het is duidelijk dat met de nieuwe tarieven de stroomkosten zijn gedaald, maar de energiekosten zijn gestegen. De rekening is met 14,5% gestegen.


  • Scenario 5: Nieuw tarief met uurlijkse discriminatie zonder PV-installatie.

Gesternova uurtarief.

Vermogen:

- Piek: 0,089514 €/kW dag

- Dal: 0,009382 €/kW dag

Energie:

- Piek: 0,247513 €/kWh

- Vlak: 0,149839 €/kWh

- Dal: 0,107204 €/kWh


Jaarlijkse kosten: 1.032,8 €. 70,5% zijn de kosten van de energie en 7,2% van de stroomtermijn. De nieuwe tarieven hebben de prijs van de maandelijkse factuur aanzienlijk verhoogd.


  • Scenario 6: Een woning met een PV-systeem voor eigenverbruik met de nieuwe elektriciteitstarieven

Gesternova Easy Tarief


De kosten van de rekening bedragen 547,6€, waarvan 63% overeenkomt met energie en 14% met stroom. Dit betekent een jaarlijkse besparing van 589,6€ in vergelijking met het niet hebben van een PV-systeem. Dit is een besparing van 51,8%.


Gesternova uurtarief

Hier bedragen de kosten van de rekening € 456,8. 60% komt overeen met de energie en 16% met het vermogen. Dit leidt tot een jaarlijkse besparing van 576€ in vergelijking met wat u zou betalen zonder een PV-systeem, met hetzelfde tarief. Een besparing van 55,8%.  • Scenario 7: Huis met een 5 kWh batterij in het PV-systeem

In dit scenario zouden we de laagste maandelijkse kosten hebben; 338,6€.

Het toevoegen van een batterij bespaart 118,2€. Er moet worden opgemerkt dat zeer hoge waarden van zelfverbruik en zelfvoorziening worden bereikt, maar de besparingen zijn slechts 11,5% vergeleken met een systeem zonder batterij. In dit geval is het energieoverschot zeer gering.


Tabel 2. Jaarlijkse kosten van de elektriciteitsrekening (inclusief BTW) voor de verschillende tarieven met en zonder fotovoltaïsche installatie voor eigen gebruik.


Tabel 3. Invloed van de batterij op de prestaties van het systeemConclusies:

De systemen die de grootste besparingen opleveren zijn die met tarieven met uur-discriminatie en overschotcompensatie.

In ons geval hebben we een besparing van 576€ per jaar op de rekening bereikt, dat is 55,8%.


Het is belangrijk te benadrukken dat om als een installatie van goede omvang te worden beschouwd, deze een energie moet produceren die vergelijkbaar is met het jaarlijkse verbruik. Op die manier kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd en kan de energie die we in het net injecteren worden gecompenseerd.

Een veel groter systeem zou zeer hoge kosten met zich meebrengen voor weinig besparingen, aangezien we zouden kunnen eindigen met een overschot aan energie dat niet in de rekening kan worden gecompenseerd, en bovendien de kosten van de installatie sterk verhogen, waardoor het moment waarop deze wordt afgeschreven wordt uitgesteld.


In een systeem zonder batterij kan tussen 30% en 50% energie worden bespaard, afhankelijk van de gewoonten van de gebruiker, percentages die zich zeer vergelijkbaar in de rekeningen vertalen.

Residentiële systemen hebben meer zin om een overschot te hebben, aangezien zij zonder dit overschot inefficiënte systemen kunnen zijn omdat zij ophouden energie te produceren die zou kunnen worden gecompenseerd.


Met de nieuwe tarieven is het jaarlijkse bedrag van de rekeningen hoger, maar omdat de verbruikte energie is gestegen, en het vermogen is gedaald, maakt dit PV-systemen voor woningen nog rendabeler. De stroomtermijn is gedaald van €185/jaar naar €74/jaar, een daling van 60%, terwijl de energie met 39% omhoog is gegaan.Kortom; PV-systemen voor eigenverbruik zijn met de huidige regelgeving economisch zeer rendabel en moeten leiden tot aanzienlijke besparingen. De benodigde installatie is afhankelijk van de individuele situatie en gespecialiseerde bedrijven zullen het geschikte systeem bepalen.


Nieuws gebaseerd op dit artikel en de studies van Mariano Sidrach de Cardona.41 weergaven0 opmerkingen