top of page

PRIVACYBELEID

  • Bij Peter Blaidd SL verwerken wij de door u verstrekte gegevens om u de gevraagde dienst te kunnen leveren en om u te factureren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de zakenrelatie blijft bestaan of zolang dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de eventuele aansprakelijkheden na te komen die voortvloeien uit de verwezenlijking van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, behalve in gevallen waarin een wettelijke verplichting bestaat. U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter Blaidd SL, zodat u uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens en uw recht op verzet tegen en beperking van de verwerking ervan kunt uitoefenen bij Peter Blaidd SL, calle mar Jonico 4 locales 1-3 03177 San Fulgencio Alicante, onder bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document. Evenzo, en vooral indien u van mening bent dat u geen volledige genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit door u te wenden tot het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

  • Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

 

  • Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te garanderen.

  • We kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van uw account, om problemen met uw account op te lossen, om een ​​geschil op te lossen, om vergoedingen of verschuldigde bedragen te innen, om uw mening te peilen via enquêtes of vragenlijsten, om updates over ons bedrijf te sturen, of indien anderszins nodig om contact met u op te nemen om onze gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben af ​​te dwingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.

 

  • We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we, indien van toepassing, we gebruiken en/of openbaar maken het.

  • Als u de persoonlijke informatie die we over u hebben wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@bscb.es of ons een e-mail sturen naar: Calle Mar Jonico 4 Locales 1-3, 03177 San Fulgencio, Alicante.

bottom of page